25 de novembre de 2011

L'Assemblea acorda sumar-se al boicot a Triodos Bank per falta d'ètica.

Aquest article l'hem mogut al nou web del sindicat de Mataró:
http://mataro.cnt.cat/article/29