26 de febrer de 2011

Pincipios, tácticas y finalidades de la CNT


Aquest article l'hem mogut al nou web del sindicat de Mataró: